فجرسپاسی
0
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۱۲:۲۳
VS
سردار
برگزار شده
0
آرمان گهر
نود ارومیه
0
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۱۱:۱۱
VS
سردار
برگزار شده
1
گل ریحان البرز
مس رفسنجان
0
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۰۸:۵۲
VS
آزمون
برگزار شده
1
آلومینیوم اراک
داماش گیلان
2
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۰۸:۰۷
VS
عضدی
برگزار شده
1
استقلال خوزستان
سپیدرود رشت
1
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۳:۲۲
VS
محتشم
برگزار شده
0
علم و ادب تبریز
ملوان انزلی
0
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۲۰:۲۱:۲۴
VS
سردار
برگزار شده
0
نیروی زمینی
رایکا بابل
1
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۱۱:۴۴
VS
سردار جنگل
برگزار شده
1
قشقایی شیراز
بادران تهران
3
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۱۰:۴۴
VS
سردار
برگزار شده
0
هوادار تهران
مس کرمان
2
تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ساعت ۱۸:۱۰:۱۵
VS
ورزشگاه آزادی
برگزار شده
1
خوشه طلایی