ردیف تیم بازی برد باخت مساوی زده خورده تفاضل امتیاز
1 داماش گیلان 1 1 0 0 2 1 1 3
2 استقلال خوزستان 1 0 1 0 1 2 -1 0
3 آلومینیوم اراک 2 2 0 0 2 0 2 6
4 بادران تهران 1 1 0 0 6 0 3 3
5 هوادار تهران 1 0 1 0 0 6 -3 0
6 نود ارومیه 1 0 1 0 0 1 -1 0
7 گل ریحان البرز 1 1 0 0 1 0 1 3
8 آرمان گهر 1 0 0 1 1 1 0 1
9 فجرسپاسی 1 0 0 1 0 0 0 1
10 مس کرمان 1 1 0 0 2 1 1 3
11 خوشه طلایی 1 0 1 0 1 2 -1 0
12 ملوان انزلی 1 0 0 1 0 0 0 1
13 نیروی زمینی 1 0 0 1 0 0 0 1
14 سپیدرود رشت 1 1 0 0 1 0 1 3
15 علم و ادب تبریز 1 0 1 0 0 1 -1 0
16 مس رفسنجان 1 0 1 0 0 1 -1 0
17 رایکا بابل 1 0 0 1 1 1 0 1
18 قشقایی شیراز 1 0 0 1 1 1 0 1